Världen vi kan leva i om vi vill (13 mars 2022)

Den är runt hörnet. Bara runt hörnet så är vi framme. Den nya världen, där vi alla är fria att vara fria, där vi valt att vara fria, och där ingen har någon makt att påverka det valet inuti oss.

Där vi kan lägga oss ner varhelst klimatet och vädret på platsen tillåter och vila en natt, utan risk för något annat än att en arm kanske somnat eller att en myra tyckt att vi lagt oss i vägen. Fria från alla faror som helst från människohåll, helt avkopplade, ingen tid att passa förutom om vi verkligen längtar efter att få uppleva ett musikuppträdande eller vara med och bygga en fantasifull, funktionell bostad åt någon person med många kreativa idéer, kanske några vi kan använda till påbyggnaden av vårt eget hem.

Där vi kan gå, cykla eller åka med något spännande fordon, ett som vårdar naturen där det far fram, till alla möjliga bekantskaper, nära vänner eller nya spännande kontakter ute i världen, nära eller långt bort, och längs hela vägen hitta gästvänlighet, kärlek, generositet, frihet, öppenhet, kreativa, kraftfulla val som satts i verket och gjorts synliga och användbara för alla som behöver eller önskar, rikliga områden av frukt- och bärträd, av blommande, doftande buskar och örter som växer i ett sådant överflöd att vi måste gå över dem och skapa stigar där de i sin livsiver breder ut sig.

Där vi kan välja en plats som känns vacker, fridfull och spännande för just oss, och välja hur vi vill bo där, och välja vilket material vi vill använda till olika delar, och berätta att vi bygger den här platsen, göra allt vi kan själva, och se hur det strömmar till vänliga, glada syskon från olika håll som gärna är med på ett hörn och kånkar, hamrar och murar tillsammans med oss. Inte ett otåligt, ont ord, ingen nedvärdering, ingen smutskastning bakom någons rygg – bara öppenhet, tillgivenhet, kärleksfullhet och massor av skratt och humor.

Där vi kan lära oss mängder av olika tekniker, kunskaper och fördjupningar i vilka ämnen som helst som lockar oss, och göra det i lika passionerat sällskap, där entusiasmen, idéerna och upptäckarglädjen inte kan ha ett högt nog tak, och där utforskandet av livets tusentals, miljontals olika områden håller våra sinnen högalerta och nyfikna och ständigt växande och lärande.

Där det inte finns i någons tankar att göra illa någon annan, utan tvärtom så skulle en sådan upptäckt skapa ett stort engagemang från omgivningen att begränsa alla sådana gärningar och råda bot på orsaken till att någon har sådana motiv och gör sådana val.

Där barn, gamla, sjuka, friska, välbeställda och panka alla gör sitt bästa för att höja allas lägsta ribba med en gemensam omtanke: “har du det jobbigt, och jag har det bra, så har vi en del saker att göra för att du också ska ha det bra”.

Där vi aldrig skulle tillåta en liten grupp människor att fatta beslut som skadar ens en annan person, än mindre miljoner andra, utan genast skulle stå upp som en individ, bestående av många, kanske miljoner sinnen, och förhindra skadan från att ske, för det skulle inte finnas utrymme någonstans i den här världen att leva på någon annans bekostnad.

Vi behöver bara önska oss det, mer än något annat, och börja leva i den världen, oavsett var vi är.

Foto: Helena Tuulasdotters Konst