Kanalisering ur Divine Truth-perspektivet (14 februari 2022)

Numera har jag kanske hundratalet inspelade kanaliseringar av andevänner som jag och min syster gjort, och det har väckt långt fler tankar och frågor genom åren.

Potentialen i att vi här på Jorden, i vår vanliga vardag och våra vanliga, fysiska kroppar, skulle kunna se och höra alla människor i andekropp runt omkring oss är så enorm i mina ögon att jag knappt kan sammanfatta den på något vettigt vis.

För att ta ett exempel på informationen som är tillgänglig för någon i andekropp, där de kan se precis vad som pågår i en fysisk kropp, så är Anthony William och mannen som kallar sig för Spirit of compassion ansvariga för många tusen människors förbättrade fysiska hälsa under de senaste decennierna. De förmedlar information om hur olika typer av råvaror påverkar olika delar av kroppen, och de förklarar hur sjukdomar av olika slag relaterar till vad vi äter, bland annat.

Det som saknas är perspektivet med själen, som är det som helt styr vad som sker i kroppen. Utan en viss skada i själen skulle vi aldrig ens känna oss dragna till att äta det som sedan skadar oss fysiskt i kroppen – det skulle inte kännas som mat, eller så skulle vi aldrig ha ett uns sug efter det, oavsett hur mycket vi tyckte om det innan vi läkte skadan i själen. Med andra ord – så länge skadan i själen inte läks, så kommer vi fortsätta attrahera och därigenom via själen skapa sådant som motsvarar skadan i vårt fysiska liv, både i kroppen, relationer och våra andra omständigheter.

Det här ger oss ett bra underlag för att se på all kommunikation med andemänniskor, även kallat kanalisering eller medial kommunikation. Vi kan se att om andemänniskan som förmedlar sin information till människan i fysisk kropp – som i sin tur kan se och/eller höra och/eller känna tydligt vad andepersonen vill förmedla – inte känner till vissa grundläggande sanningar om livet, så kan det låta imponerande nog och även innehålla delvisa sanningar, men viktiga delar kommer saknas och vi kommer inte kunna utvecklas och ändra på saker och ting i vårt liv på ett helt meningsfullt vis, utan de grundkunskaper som saknas.

Många har en bild av att vi kan kommunicera med änglar och demoner eller andra typer av varelser, men Gud har skapat människor som sina barn, och för att ge oss ett fantastiskt, lärorikt och tryggt hem även all natur på Jorden och i andevärlden. Inte en massa andra typer av varelser. Det skulle vara grymt av Gud att skapa till exempel demoner – människoliknande varelser som på något vis skulle vara födda till att ha en viss karaktär, inte kunna välja själva, inte kunna utvecklas vidare i kärlek och intelligens eller vara underlydande, och bara leva på det viset i evighet, beroende på vilken bild man har lärt sig eller fått av hur deras liv skulle vara utformat.

Förklaringen på varför en del ser demonliknande eller änglaliknande varelser, är att vi människor i vår andekropps utseende och funktioner direkt återspeglar vårt själstillstånd. Så en människa som väljer en hatisk, föraktfull, självisk och ond inställning till allt annat liv, kommer att se sin från början helt mänskliga andekropp bit för bit omvandlas till en kropp som är mindre, mörkare, mer skadad, mindre kapabel, svagare, fulare, mer förvrängd och på alla vis med de fysiska kännetecknen på att själen inte mår bra och inte kan upprätthålla sin egentliga, avsedda form.

På samma sätt så kommer en människa som utvecklas mer och mer i kärlek (enligt Guds definition av kärlek, inte människors syn på kärlek som ofta snarare handlar om känslomässiga beroenden man vill få tillgodosedda) att se sin kropp utvecklas åt andra hållet – den blir starkare, friskare, helare, vackrare, ungdomligare, får mer uthållighet och stamina, blir smidigare och rörligare, och i andekroppen kan man också se att den växer sig större och blir som mer “ljustransparent” för den som är i ett tillstånd av mindre kärlek inom sig. Med andra ord – en änglalik uppenbarelse, i synnerhet om vi räknar in känslorna av kärlek som kommer mot oss från den människan – skillnaden i deras kärlek jämfört med vår egen är mycket stor, och så snart vi låter deras kärlek komma fram till oss så blir vi ofta överväldigade av kontrasten mot våra egna känslor och det här varma, fina, mjuka, vänliga och givande som strömmar in i oss.

När vi går till någon som är medial och kanaliserar andemänniskor så är det viktigt att ställa frågor om den vi pratar med. På så vis kan vi enklare upptäcka personens inställning, karaktär och känslor inför sig själv och andra, och därigenom blir det ett bättre samtal. Om vi istället bara frågar saker om vårt eget liv, vilket de flesta brukar göra när de här tillfällena ges, så är det lätt att lägga för stor vikt vid det som sägs till oss utan att vi har en aning om ifall personen vi kommunicerar med är kärleksfull, förstår sin egen situation, känner till olika saker om andelivet, Gud, Guds lagar och själen eller inte.

Det är viktigt att påpeka att vi definitivt kan ha väldigt goda och givande samtal – åt båda hållen – med en andemänniska som ännu inte upptäckt Gud eller känner till Guds lagar, för det finns många som helt enkelt är kärleksfulla för att de vill vara det, och som inte riktigt kommit på tanken att undersöka sådana saker ännu, men säkerligen kan vara nyfiken på vad vi har att säga om det istället.

Ibland, och särskilt om vi själva upptäckt och använder oss av möjligheten att samtala med andemänniskor, så kan vi stöta på andepersoner som söker hjälp, som har det väldigt jobbigt och svårt, som inte förstår vad som händer dom eller varför de är här och vad de ska göra nu. Möjligheten vi har när vi själva lärt känna de här sakerna i vad jag brukar kalla för Divine Truth-läran, men som jag egentligen ser på som grundläggande sanningar om livet, är att berätta om det vi lärt oss för de här personerna. Vi kan förklara att vi har hört att det ska finnas en andevärld, att andekroppar inte dör, att andekropparna formas av kärlekstillståndet i själen, att det finns en kärleksfull förälder till oss alla som håller ordning på allt liv genom sina lagar och längtar efter en personlig, känslomässig kontakt med var och en av oss, att det finns massor av vänliga, fina och icke-dömande människor som bryr sig om var och en av oss jättemycket och vill se oss lyckliga, och som gärna hjälper den som undrar saker och behöver förstå vad som händer. Vi kan uppmuntra personen att se om de vill ta emot den sortens hjälp, och även att undersöka om det vi föreslår stämmer, för om det gör det så skulle det ju innebära väldigt stora möjligheter för honom eller henne att själva välja sin väg framöver och påverka sin situation och hur de mår och känner sig.

Det händer att en del erbjuder regressionshypnos och liknande möjligheter för oss här på Jorden att upptäcka våra tidigare liv. Det enda som händer under de sessionerna är att vi får kontakt med andra människor i andekropp som visar oss deras egna liv. Vi lever bara ett enda, sammanhängande liv som aldrig tar slut, vi byter aldrig kön eller kropp eller identitet från den vi skapades med av Gud, och vi behöver aldrig återvända till Jorden i en fysisk kropp för att kunna utvecklas på något område av vårt liv. Många som upplever att ett barn i släkten eller familjen är väldigt lik gamla mormor eller farfar i sättet och till och med berättar om olika platser och händelser som mormor eller farfar var med om, och som barnet i sig omöjligt kan veta, kan dra slutsatsen att då har mormor eller farfar reinkarnerat i barnet och därför är det så livet går till. Men det som i själva verket har hänt är att mormor eller farfar av någon anledning valt att “flytta in” i den nyfödda bebisens kropp, och därmed knuffat den nya lilla människans andekropp åt sidan och tagit över deras tillvaro här på Jorden. En nyfödd bebis har inte mycket självkännedom eller självmedvetenhet, så många gånger märker inte ens de som försöker reinkarnera eller ta över en barnkropp att det redan finns en liten egen, personlig andekropp där. Med andra ord är det en vuxen farfar eller mormor man pratar med, och inte det 5-åriga barnet. Många så kallade underbarn med extraordinära talanger är exempel på hur vuxna andemänniskor tagit över barnets kropp (det är samma sak med dementa människor – de är sällan i sin egen kropp eftersom de har en själslig önskan om att glömma bort och inte uppleva sitt eget liv mer, vilket lämnar kroppen “ledig” för andra andemänniskor att ta över kontrollspakarna olika långa stunder, och därigenom är det inte tant Märta i kroppen längre, utan en eller flera andra personer som pratar och använder kroppen som om den vore deras egen).

Det som avgör vilka typer av människor, om det går att uttrycka sig så, som ett medium attraherar och sedan kanaliserar, är den mediala personens eget kärlekstillstånd. Har vi som medier en känsla av att vilja bli beundrade och göra människor imponerade, så kommer de andemänniskor som dras till oss i sin tur matcha den känslan, och vara villiga att hjälpa oss att bli beundrade genom att just imponera på den vi kanaliserar åt. Det är lite som en magnetism, så ju renare motiv vi har, och ju ärligare vi kan vara om våra egna, verkliga känslor, även om de är mörka och vi kanske skäms över dom, desto bättre och bättre kärlekstillstånd och motiv kommer även de vi kanaliserar att ha.

Det händer att människor som kanaliserar, även kända medier, okritiskt hävdar att de kanaliserar allehanda “kändisar”, med allt från Jesus och Maria Magdalena till Elvis och olika utomjordingar, presidenter och kända historiska personer som NIkola Tesla, kungligheter, kejsare och faraoner och alla möjliga karaktärer som de flesta känner till i olika kulturer. Det finns inget som förhindrar att de faktiskt skulle kunna ha samtal med de här personerna, liksom vi skulle kunna be att få tala med de två första människorna Gud skapade, Amon och Aman, men även här är det ganska avgörande att vi undersöker vad som sägs, och om det verkar finnas någon underliggande ton eller känsla i vad som förmedlas. Vilket intryck får vi av personen som kanaliserar och personen som kanaliseras? Om det här hade varit en ny person på Jorden som vi börjat lära känna, vilka vibbar skulle vi spontant få då, om vi här bara bortser från det “magiska” i att det är någon i andekropp som uttalar sig.

Jesus och Maria Magdalena kan kommunicera med människor som är medier på Jorden även nu när de är här, och av två orsaker – den ena är att de är i sina nuvarande andekroppar på nätterna när deras fysiska kroppar sover, och då kan de precis som alla andra som är i sina andekroppar komma och tala med folk här på Jorden genom kanaliseringar om de skulle vilja det. Den andra orsaken är att deras själ har blivit en hel själ igen, och det innebär att de har en enorm kraft i sin själ och klarar att kommunicera med många människor på olika platser samtidigt. De har blivit jäkligt bra på multitasking, med andra ord. Därför är det möjligt att någon kan kanalisera de båda. Däremot är det inte alltid sannolikt att det är så, och därför behöver vi använda både logik, omdömesförmåga, en analys av hur kärleksfullt, konsekvent och rimligt det är och inte minst vår egen magkänsla. Vi kan dessutom fråga Gud och vårt eget samvete om vad som är sant i saken. Vi har med andra ord riktigt många resurser och möjligheter för att ta reda på sanningar omkring oss, och om vi av någon anledning inte går igenom den här undersökande fasen i kontakten med människor i andekropp, så har vi garanterat – garanterat! – någon känslomässig skada, ett beroende inom oss, av att vilja få det den personen ger oss.

Människor i ett mörkt själstillstånd som vill oss illa får hela tiden mindre och mindre förmåga och kraft att göra det. Ska de påverka något i det fysiska så behöver de i princip gå samman rätt många för att ens klara av den ansträngningen. En person med mer kärlek inom sig, och en person som rentav enbart har kärlek inom sig och som har samma känslor av kärlek inom sig som Gud har till allt liv, behöver inte anstränga sig alls för att påverka något fysiskt här på Jorden. Däremot väljer de av kärlek att inte göra det, eftersom de flesta av oss helt enkelt är så rädda fortfarande för allt “övernaturligt” och inte skulle förstå vad som händer eller varför, och dels för att vi har attraktionslagen igång överallt – det finns begränsade möjligheter att gripa in och rensa haven från plast och olja, när det är vår egen röra som vi själva ställt till med; då kan vi inte bara be andra att städa upp efter oss, precis som vi inte kan förvänta oss det i vår egen, närmaste vardag. Vi har vårt eget ansvar, våra egna lärdomar och vår egen utveckling att välja och upptäcka, och vi kan dessutom själva utvecklas till att bli människor utan rädsla, fulla av samma kärlek som Gud har, och sedan se vad det bästa sättet är att få en vacker, levande Jord full av hälsa och ordning igen.