Tänklänkar

Divine Truth, Australien (AJ Miller & Mary Luck/Jesus & Maria Magdalena)

Anna Skeviks hemsida – Samtal & vägledning baserat på Divine Truth-lärans principer

Känslobiten – Mikael Cladin erbjuder livscoaching baserat på Divine Truth-lärans principer

Padgett Messages på engelska

Through the Mists – hela boken som PDF på engelska via Divine Truth-sidan

The Life Elysian – hela boken som PDF på engelska via Divine Truth-sidan

The Gate of Heaven – hela boken som PDF på engelska via Divine Truth-sidan