Healing ur Divine Truth-perspektivet (18 februari 2022)

Sagt i en mening så är alla former av healing eller terapi som hjälper oss att komma i kontakt med och känna våra djupare liggande känslor och/eller som hjälper oss att intellektuellt se våra egna mönster och beteenden och hur det påverkar oss och andra ur ett moraliskt/känslomässigt perspektiv toppen.

Och kompletterat i en mening till så är all annan terapi eller healing litegrann ett slöseri med tid, för att uttrycka mig rakt på sak.

Det här är väldigt förenklade och snäva beskrivningar, och visst finns det plats för nyanser och grader och kanske någon mer komplettering, men i grunden är det ungefär så här.

Så länge vi försöker bota vår andekropp eller vår fysiska kropp men glömmer av själen, så händer saker bara tillfälligt.

Själen innehåller alla våra känslor, vår personlighet, vår vilja, våra önskningar – allt sådant som är vårt verkliga jag, och ovanpå det så är det själen som styr hur våra kroppar fungerar, via andekroppen och ner till den fysiska kroppen. Vårt DNA aktiveras eller inaktiveras genom signalerna från vår själ, och allt det sker lika automatiskt och direkt som alla autonoma funktioner i vår fysiska kropp. Andningen, nervsystemet, hjärt- och blodsystemet, allt det sker av sig självt, och vi behöver inte försöka få det att hända hela tiden. På samma sätt så sker överföringarna mellan själen och våra kroppar av signaler som reglerar hur mycket kraft vår fysiska kropp får att regenerera sig och utföra allt vi önskar göra utan hinder (allt som en fysisk kropp rimligen klarar att göra).

Så, healing där målet är att läka den fysiska kroppen med olika medel, förutom i rent akuta situationer där brutna ben behöver sättas ihop och allt annat där vi behöver den typen av insatser, men i alla de andra fallen, där vi söker oss till allt från homeopati till huvudvärkstabletter, når som bäst bara fram till en tillfällig fysisk lindring eller förändring. Vi kan gå ner i vikt med vår viljestyrka, men hur är det med känslorna som orsakat en önskan i oss att vara överviktiga från första början? Utan att ta itu med dem så kommer vi sakta men säkert återgå till den gamla övervikten igen, eller så kommer vi behöva använda en stor mängd viljestyrka och disciplin för att bibehålla den vikt vi bestämt oss för på ytan att vi vill ha.

Om vi väljer healing där den riktar sig mer mot områden som vår aura, våra chakran, våra “tidigare liv” (se mitt inlägg om Kanalisering ur ett Divine Truth-perspektiv) eller t.ex. kristallterapi eller andra former av terapi som har sitt fokus på “mellanläget”, vår tillvaro mellan den fysiska kroppen och själen, det vill säga i andekroppen, så kan vi också uppnå tillfälliga förändringar. Det är nästan samma sak som att ge just febernedsättande eller någon form av bromsmedicin till den fysiska kroppen – det hjälper i stunden, men tar inte bort orsaken till problemet.

Det kan vara svårt att greppa eller ens vilja ta in allt det här till en början – vi har starka beroenden av att vilja lindra smärta, vilja hitta enkla, snabba och smärtfria lösningar på stora, fysiska problem, eller så har vi istället ett beroende av att ha kvar våra fysiska åkommor – vi får ut något av dem, vi får en belöning någonstans på vägen, en tröst i form av andras uppmärksamhet, vi får vara hemma och vila från pressande arbetssituationer, vi får medkänsla eller vad det än är vi känner att vi har för orsaker långt där inuti oss att förbli lite halvsjuka eller ha kvar våra problem.

Om vi läker den känslomässiga orsaken i själen till att någon del av vår kropp inte fungerar perfekt, så kommer vår fysiska kropp att börja fungera perfekt i den delen som tidigare återskapade en sjukdom eller ett problem av någon sort. Det kan kräva att vi går igenom 10-15 olika grundkänslor, det vill säga den sorg som uppstått av olika skäl under vår uppväxt, eller till och med i mammas mage eller vid befruktningen som ett känslomässigt arv, men det vill också säga de kanske 3-7 lagren av känslor ovanför den sorgen som vi byggt upp ovanpå smärtan, som ett skydd. Men väl igenom allt det, så har kroppen inget hinder mot att fungera perfekt på den platsen, precis som den skapats till att göra.

Det vi kan göra genom att se på vår kropp och känna hur den fungerar just nu, är att upptäcka vilken slags problem vi har, hur stark smärtan är, hur länge vi haft den/problemet, i vilket läge började det i vårt liv, vad får vi för fördelar av att ha den, vilka rädslor väcker det, känner vi andra som har liknande problem och inställningar, vad kan vi se att vi har gemensamt med dem?

Med andra ord kan kroppen ge oss stora upplysningar om vår själ, och det är ofta logiska kopplingar. Ser vi inte bra på nära håll, så kan vi ana att det kan ha något att göra med vår önskan om att inte riktigt vilja se det som sker i vår närhet, i vårt här och nu, vilket i sig alltid är en återspegling av något vi stängt in i oss själva när vi var små, kring den vardag vi hade då, och därmed också ta ansvar för de beslut vi låter bli att fatta, som beslutet att se sanningen som den är, se den uppväxt vi hade som den är och känna igenom de känslor vi kapslat in i själen kring det. Har vi problem med magen så kan det handla om vår motvilja mot att tas med saker vi upplever eller har upplevt – vi bara vägrar smälta upplevelsen ordentligt och bär omkring på den, i en påföljande smärta ibland.

Och om vi ser på vårt vardagsliv, vilka människor vi har omkring oss, vilka önskningar och vilken längtan vi inte lever ut, vad vi tror att vi måste göra, vilka svårigheter vi ofta drar till oss, då kan vi istället för att gå till en regressionsterapeut för att hitta förklaringen i vad vi tror är ett tidigare liv, istället undersöka vilka känslor det väcker i oss – ärligt. Känner vi oss begränsade, lurade, sårade, på vår vakt eller kanske ständigt lite förbannade på hela världen? Livet gör vad det kan för att visa oss vår själ, mitt framför näsan på oss.

Så det är de där små vågorna av rädsla inom oss, den där ledsna känslan vi hela tiden äter ner, eller den där förbjudna lyckokänslan vid tanken på att måla tavlor som gör att vi egentligen kommunicerar med vår själ som i en tredimensionell videotelefon hela tiden – känslorna är i din själ, och din själ visar sig genom dina känslor – eller var du inte känner saker, där du är avtrubbad.

Det är många som verkligen har starka motstånd mot att känna emotionell smärta, och som hellre uthärdar och genomlider fysisk smärta och fysiska begränsningar, och även hellre dör än att gå till sanningen om smärtan de bär på. Ofta finner vi just personer med den rädslan inom sig hos personer som erbjuder olika former av healing och terapi där man vill använda andra medel än de som väcker våra tillbakahållna känslor. Det är lite som att gå i cirklar och hoppas komma till ett annat spår i livet. Det är vårt eget val, men det kan ju vara bra att ha de här tankarna med sig på vägen och se om det faktiskt istället är så att vi undviker rädslor och smärtor inom oss, och försöker dra ut på tiden fram till den stund då vi på ett eller annat sätt behöver se den i vitögat och släppa fram den.

Se på vilka saker som väcker dina känslor som du försöker undvika om dagarna, och se om du kan utmana de osynliga gränserna aldrig så lite, för att ge dig själv känslomässiga reaktioner som du sedan kan träna på att låta komma, att låta dem kännas fullt ut (en god grundtanke är att vara för sig själv när man släpper fram känslorna, och att inte agera så mycket mitt i de starka känslorna, utan mer göra som en liten 2-åring som bara låter allt komma, och man kanske slår på sängen eller ligger på golvet och vrider sig i rädsla eller gömmer sig under täcket och bara storgråter.)

Se var du kan vara mer ärlig mot dig själv i de här sakerna. Sanningen gör oss fria från alla osanningar vi kånkar runt på i form av övervikt, skallevärk och sneda tår.