Abraham/Esther Hicks ur Divine Truth-perspektivet (10 juni 2022)

Sköningarna i Abraham-kollektivet har nog de flesta som är andligt intresserade och sökande här i västvärlden stött på en eller flera gånger. De är ett gäng som kanaliseras genom en kvinna som heter Esther Hicks, och de brukar prata om “lagen om attraktion” och hur vi kan manifestera det vi vill ha i våra liv genom att följa deras beskrivningar av hur det skapandet går till.

De kännetecknas av både sin humor och sitt stora engagemang i att hjälpa oss här på Jorden att upptäcka våra egna förmågor att attrahera det vi fokuserar på. De talar om “source energy”, eller källenergin som det blir på svenska, och hur vi kan använda vår inneboende kontakt med den som individuella skapare till att ha en mycket bättre “uppkoppling” mot källan, vara mer i linje med denna universella krafts egenskaper, för att lättare kunna manifestera vad vi än vill i våra liv.

De refererar ofta till att vi har en medveten existens före och efter våra enskilda liv här på Jorden, och talar om hur vi är andliga varelser som har valt att vara här på Jorden just nu, och har valt att besitta en fysisk kropp och ha en upplevelse av oss själva här på Jorden, för att källenergin vill uppleva sig själv genom oss.

När något inte fungerar bra eller vi upplever problem av olika slag, så brukar de förklara att “det är vad vi valt hittills, men vore det inte väldigt trevligt att välja något annat istället för problem nu?”

De förklarar ofta i liknelser hur vi människor gör när vi väljer att fokusera på svårigheter och problem i våra liv, istället för på det vi önskar oss och vill ha istället, till exempel att vi sätter oss i en båt och börjar ro uppströms för att känna att vi är duktiga som arbetar så hårt för att få det vi vill ha, istället för att låta strömmen föra vår båt framåt och njuta av tillvaron utan att kämpa för det vi vill ha.

Ur ett Divine Truth-perspektiv kan vi rätt snabbt se att det här är en grupp andemänniskor som förmodligen lever i närheten av 6:e sfären*, och att de har en bild av livet som utesluter en personlig Gud som är förälder till oss alla, och att de heller inte räknar sig själva till mänskligheten på Jorden, utan ser sig själva som att de har ett annat ursprung än Jorden. De har också beskrivit sig själva som en “formlös energi utanför dimensionerna” eller till och med som att de är en del av den källenergi de hänvisar till som allt tar form ifrån i universum.

De har genomgående en stor omtanke om människorna de möter och talar om, och även en lite ironisk men varm och generös humor, vilket talar för att det är mycket kärlek bakom orden och en verklig önskan om att hjälpa. Det är sannolikt kärleken människor känner från dem i kombination med att de delvis talar om det som i Divine Truth kallas för önskelagen (“law of desire”) och att vi känner hur bitar av det de säger verkligen är sant, vilket ger oss ett starkare hopp om att vi faktiskt ska kunna påverka själva hur vi har det i våra liv, som lockar så många till att lyssna på dem år efter år.

Esther började kanalisera – och det gör hon genom att helt enkelt lämna sin kropp en stund, så att någon av personerna i Abraham-kollektivet kan ta över hennes kropp och se och tala och röra sig i den – under 1980-talet, och har sedan dess varit ansiktet utåt och rösten för all den information som dessa andemänniskor förmedlar till oss här på Jorden.

Genom vad Jesus och Maria Magdalena lär ut om hur Gud är, hur Guds lagar fungerar och hur vi som själar är skapade att fungera i samspel med de lagarna, så kan vi se att de personer som kallar sig för Abraham:

 • inte uppfattar sig själva som mänskliga individer med sitt ursprung här på Jorden, men är det
 • inte uppfattar Gud som en individuell själ som är förälder till alla andra själar, utan kallar det istället för en universell och opersonlig “source energy” som vi alla är i kontakt med och kan använda för att skapa med
 • blandar ihop attraktionslagen (som svarar på vår kärlekslöshet) och önskelagen (som svarar på kärleksfullheten inom oss), och kallar det hela för enbart attraktionslagen (som enligt dem bara svarar på vårt fokus och inget annat)
 • bortser från att det inom oss som attraherar svårigheter och problem är våra känslomässiga föreställningar, vilka enbart kan lämna oss som just känslor kring de föreställningar vi har om oss själva, livet, Gud och andra, och inte enbart kan fokuseras bort och väljas bort genom att vi börjar välja lyckliga känslor och bilder
 • anser att ju lyckligare och mer tillfreds vi är desto mer är vi i harmoni med källenergin, men kallar det inte specifikt för just kärlek
 • ser inte att vi allihop är enskilda själar med en uppdelning i två, där de båda själshalvorna är perfekta kärlekspartners till varandra så snart de är utan emotionella skador
 • ser inte att vi är själar som utvecklas genom olika sfärer i andevärlden, där vi lär oss om kärlek och sanning genom att vara ödmjuka (de förespråkar inte ödmjukhet, utan medvetna val av vad vi fokuserar på och därigenom skapar, vilket är i linje med vad många andemänniskor i 6:e sfären* upplever är det viktiga och avgörande att lära sig)
 • uppfattar inte att de själva är individuella personer, utan ser sig själva som en energi, ungefär som Buddha/Siddharta ser sig själv som att han uppgått i Nirvana nu och inte längre är en enskild människa
 • menar att vi lever flera gånger här på Jorden, om vi vill, och att vi kan välja att uppleva andra slags liv på andra platser också istället för att vara här på Jorden, om vi vill
 • menar att vi människor har gjort ett medvetet val innan vi föddes här på Jorden att ha de här liven och vara de personer vi är
 • emellanåt uttrycker sig lite “lagom mystiskt”, hänvisar till “energier” och “krafter” även i fråga om sig själva, vilket tydliggör hur de nödvändigtvis måste se på sig själva för att kunna undvika många av de sanningar om sig själva och livet som tas upp i det här inlägget. Med andra ord – ju mer mystiskt och opåtagligt något är, desto enklare blir det att “komma undan med” som en lös förklaring på saker de inte riktigt själva har några mer konkreta förklaringar på

Mycket av det här är felaktigheter ur Divine Truth-perspektivet, och det ger de som lyssnar en bild av att vi egentligen har det jobbigt för att vi inte riktigt använder vår fulla skaparkraft på ett positivt vis, att vi själva har valt våra liv här innan vi kom hit, att vi bara behöver använda vårt fokus på ett mycket mer medvetet vis för att våra liv ska bli fantastiska på alla områden. De lägger en stor tonvikt vid att vi själva är de som väljer vad vi skapar i våra liv, men går inte närmare in på hur våra själar i själva verket har fyllts med känslomässiga osanningar redan vid befruktningen och vidare under tiden i magen och därefter under våra väldigt formbara barndomsår, vilket gör att vi är ganska chanslösa när det gäller att med bara vårt intellektuella fokus (och valet att känna lyckliga känslor) ändra på vad de osanningarna attraherar genom attraktionslagen, och att det kommer fortsätta attraheras tills vi rent fysiskt och känslomässigt släpper ut de osanningarna och lämnar plats för helt andra, mer kärleksfulla känslomässiga sanningar i vår själ.

Vi kan inte bara hoppas på att “ju fler positiva känslobilder vi skapar, desto mindre plats får de negativa känslobilderna vi har, och därigenom förändras våra liv”, vilket är kärnbudskapet i deras information. Det är starkt missledande, om än avsett att vara kärleksfullt och omtänksamt, och det kommer enbart att fördröja vår utveckling och läkning som individuella själar som lever med Guds alla lagar i Guds universum.

Det är sant att vi är skapade till att själva forma våra liv, men det måste göras i harmoni med Guds natur för att det ska fungera – om det inte sker i harmoni med Guds natur, så har Gud utformat mängder av lagar som visar oss rätt om och om igen, tills vi förstår och vill välja att leva mer i harmoni med Guds kärlek och sanning. Vi kan aldrig komma runt Guds lagar, som enbart visar oss var kärleken är och var den inte är, vad som är sant och vad som inte är det, genom att “skapa en egen väg” mitt ibland dem, där vi inte längre berörs av lagarna utan har vårt eget lilla universum där lagarna böjer sig efter vår egen, personliga vilja.

Så, även om jag själv emellanåt lyssnar på Abraham-gruppen genom Esther, just för att de har en så härlig humor och är så fulla av kärlek till oss andra, och för att det hjälper mig att komma i kontakt med just det jag längtar efter och hur jag känner kring det, så ser jag också att det är många felaktiga upplysningar och direktiv i deras lära, och jag ser att det är många som kommer att försöka – och har försökt – följa deras vägledning, men i själva verket kommer att trampa vatten på många områden i sina liv, även om de ibland lyckas komma i kontakt med önskelagen och få saker de längtar efter och faktiskt manifesterar, något jag själv också upplevt. Det kommer oundvikligen bli så att livet hela tiden försöker väcka upp de olyckliga, rädda, sårade, arga och liknande känslorna i en människa som önskar sig något bättre än det de har, just för att personen i fråga ska upptäcka sin känslomässiga skada – den som attraherar deras problem från första början – och därigenom känna igenom den, läka den och bli av med den, och därigenom börja attrahera mycket bättre omständigheter, resurser och möjligheter i sina liv på just det området.

När vi inte har några känslomässiga skador så attraherar vi inte svårigheter och problem. När vi har känslomässiga skador så attraherar vi svårigheter och problem. Vi läker våra känslomässiga skador genom att känna sanningen om dem, både om vad vi faktiskt går runt med för känslor inom oss (kärlekslöshet), och om vad vi egentligen är skapade till för liv (kärleksfullhet). När vi läkt skadorna så kan vi inte attrahera svårigheter och problem på de områdena längre – det finns inget kvar i vår själ som attraherar dem. Därför kan vi lita på att när vi upplever svårigheter och problem, så är det ett säkert tecken på att vi har en känslomässig skada som behöver läkas för att problemen ska försvinna.

En utstrålning som verkar gemensam för väldigt många som ställer frågor till Abraham under deras kryssningar och föreläsningar, är en känsla av sökande sårbarhet, där man om och om igen gör sitt bästa för att följa Abrahams vägledning och instruktioner, men återkommer för att försöka förstå vad det är mer som man inte riktigt förstått, varför det inte riktigt fungerar. Abraham ger dem återigen sina underfundiga och tydliga anvisningar, till och med personlig återkoppling kring vart just den här individen sitter fast i sitt liv, men eftersom hela resonemanget baseras på att vi “bara” behöver välja ett nytt fokus i livet, så lämnas de sökande, sårbara personerna i ett läge där de för det mesta måste misslyckas med sina försök att ändra på sina liv, eftersom de inte uppmanas att “gå in i sorgen, känn smärtan, acceptera rädslan och låt den komma upp och ut genom din kropp”, utan snarare uppmuntras att “gå in i glädjen, föreställ dig hur det är att leva utan sorgen, känn upprymdheten, lyckan och friheten – om det kommer upp andra känslor och bilder så låt dem bara passera, och återkom sedan till fokuset på det du verkligen vill ha istället”.

Den grupp andemänniskor som kallar sig Abraham verkar ganska bekväma i sin roll och sin syn på livet, och jag är inte säker på vad som kan få dem att börja se på saker ur ett lite vidare perspektiv – ibland när Jesus samtalar med personer i den 6:e sfären* som ännu inte uppfattat Gud som en personlig själ, så kan det krävas ett par timmars resonemang fram och tillbaka kring olika aspekter med de olika synsätten innan de faktiskt börjar försöka ta kontakt själva med Gud och bekräfta om det stämmer eller inte att Gud är där och älskar dem, och är en personlig själ som de kan känna en fysisk, egen kontakt med. Den sortens intellektuella övertygelse och självbekräftande resonemang som andemänniskor i 6:e sfären (av de i den sfären som ser på “Gud” som en universell energi eller en icke-fråga) ofta har, kan ta ett tag att nå igenom, till och med för Gud! ^^,

*Andemänniskor i 6:e sfären som ännu inte upplever Gud som en personlig själ, utan en universell kraft eller inte ser på Gud som någon viktig fråga – se exempel i videorna här nedanför på hur det finns likheter med Abraham-kollektivet av individer och de resonemang som förs:

BIld av Mohamed Hassan från Pixabay